Välkommen till Esbo Marthaförening

Esbo Marthaförening rf är en pigg 110-åring som genom sina nio lokala marthakretsar och ca 340 medlemmar är verksam i hela Esbo. Hem, familj, barn, unga och äldre, kultur, mat, motion, hälsa, traditioner, samvaro, jämlikhet, ekologi, ekonomi, sociala engagemang ... listan på  program är oändlig, tycker vi i Esbo Marthaförening. 

Föreningen har som uppgift att

stödja hemmen och familjerna. Vi strävar efter balans i vardagen och hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
 stödja arbetet för barn- och ungdom
 stödja verksamheten i marthakretsarna

Vi går på kurser och föreläsningar, ordnar möten och studiebesök, vidgar vyerna på gemensamma utflykter och deltar flitigt i kulturella evenemang.  Esbo Marthaförening rf bedriver  en aktiv social och humanitär hjälpverksamhet och samarbetar med andra organisationer med liknande syften.

Bekanta dig närmare med föreningens och de olika kretsarnas verksamhet. Du hittar kontaktuppgifter, verksamhetsberättelser och kommande program under de de olika rubrikerna.

 

Aktuellt

Marthabrunch med Micke

Delta i Helsingforsmarthornas brunch den 7 oktober i Musikhuset.

 

Välkommen på brunch med kocken, kokboksförfattaren och företagaren Micke Björklund lördagen den 7 oktober kl. 11-13 i Musikhuset.

Det bjuds på delikat brunch i äkta Micke-anda samt föredrag av Micke under rubriken

Vi äter tillsammans.

Pris: 25 euro, 40 euro för icke-marthor.

Anmäl dig här.

 

Varmt välkommen

 

09.09.2017 kl. 12:06

Må bra-dag

Må bra-dagen ordnas i år på Solvalla den 8 oktober.

Man kan välja mellan flera olika sträckor att gå eller löpa, med eller utan tidtagning.

På programmet står också pilates. 

Dagen börjar med kaffe eller te kl. 9.30. Lunch och eftermiddagskaffe ingår i priset. Här hittar du de olika programalternativen och anmälningsanvisningar. Anmälan senast den 15.9.

 

 

 

09.09.2017 kl. 10:48