Esbo Marthaförening

Matlagningskurs för skolbarn

14.02.2020 kl. 19:00
De två första veckorna i juni genomförs matlagningskurser för barn i åldrarna 7–12 år

Esbo Marthaförenings matlagningskurser för barn ordnas på Lagstads skola, Storängens skola och Mattlidens skola den 1–5.6 och 8–12.6. Kurserna är alltså sammanlagt sex till antalet. 

Anmälningar tas emot enbart per mejl och anmälningstiden börjar måndag 9.3 kl. 8.00.

Här hittar du närmare instruktioner, som du ombeds läsa igenom omsorgsfullt. Bristfälliga anmälningar kan vi tyvärr inte beakta.

Kontaktuppgifter

Kontakt, Esbo Marthaförening

 

Annika Wikholm
Ordförande
annika.wikholmespoo.fi
040 712 4712

Margareta Strömberg
Vice ordförande
stromberg.teta@gmail.com
050 323 0254

Nina Martola
Sekreterare
ninamartolagmail.com
Anita Lindström
Kassör
martha.kassorgmail.com

Föreningens kretsar

Noux
Köklax
Norra
Bemböle
MMM Mattby 
Marthini
Le Magnifique
29:orna
Syrsorna

Presentation av kretsarna

Kretsarnas årsberättelser för 2021

Snabblänkar

 

Årsberättelse för 2021

 

Vår historik
1906–2016