Esbo Marthaförening

Inställda arrangemang

17.03.2020 kl. 21:25
På grund av den rådande situationen ställs alla planerade arrangemang in tills vidare

Marthaförbundet följer regeringens beslut och uppmanar alla inom Martharörelsen att skjuta upp eller ställa in alla arrangemang till och med 13.4.2020. 

Varken Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte eller Marthaförbundet vårmöte genomförs vid planernad tidpunkt.

Gudstjänsten på Marie bebådelsedag (planerad som Marthornas kyrksöndag) genomförs utan närvarande församling. Se vidare Esbo församlings webbplats.

Vad gäller de återstående Forkkonserterna får vi se tiden an. 

 

Foto Pixabay

Kontaktuppgifter

Kontakt, Esbo Marthaförening

 

Annika Wikholm
Ordförande
annika.wikholmespoo.fi
040 712 4712

Margareta Strömberg
Vice ordförande
stromberg.teta@gmail.com
050 323 0254

Nina Martola
Sekreterare
ninamartolagmail.com
Anita Lindström
Kassör
martha.kassorgmail.com

Föreningens kretsar

Noux
Köklax
Norra
Bemböle
MMM Mattby 
Marthini
Le Magnifique
29:orna
Syrsorna

Presentation av kretsarna

Kretsarnas årsberättelser för 2021

Snabblänkar

 

Årsberättelse för 2021

 

Vår historik
1906–2016