Esbo Marthaförening

Må bra dagar 12 och 15.9 på Kisakallio i Lojo

31.08.2020 kl. 11:01
I år ordnas de traditionella Må bra-dagarna i Lojo. Den planerade höstresan till Tusby genomförs inte

Anmälningstiden till Må bra-dagarna har gått ut och deltagandet borde ha betalats inom augusti. De som är anmälda har fått programmet.

Det ordnas inga gemensamma transporter till Lojo, så du som är anmäld och inte har tillgång till bil ombeds själv ordna skjuts med någon krets- eller annan marthakollega som är på väg.

 

BIld av Mario Ohibsky från Pixabay 

Kontaktuppgifter

Kontakt, Esbo Marthaförening

 

Annika Wikholm
Ordförande
annika.wikholmespoo.fi
040 712 4712

Margareta Strömberg
Vice ordförande
stromberg.teta@gmail.com
050 323 0254

Nina Martola
Sekreterare
ninamartolagmail.com
Anita Lindström
Kassör
martha.kassorgmail.com

Föreningens kretsar

Noux
Köklax
Norra
Bemböle
MMM Mattby 
Marthini
Le Magnifique
29:orna
Syrsorna

Presentation av kretsarna

Kretsarnas årsberättelser för 2021

Snabblänkar

 

Årsberättelse för 2021

 

Vår historik
1906–2016