Esbo Marthaförening

Kallelse till årsmöte

01.02.2022 kl. 17:08
Esbo Marthaförening samlas till (digitalt) årsmöte

ESBO MARTHAFÖRENING rf:s ÅRSMÖTE

hålls söndagen den 20 februari 2022 kl. 14.00 på Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo.

Mötet hålls digitalt. Vi önskar alltså att deltagarna deltar via Teams.

Ingen förhandsanmälan behövs utan du loggar helt enkelt in till mötet via denna länk. Det kan du göra från och med kl. 13.30 söndag 20.2. Testa gärna i god tid. 

Använder du Safari som webbläsare är det bäst att ladda ner Teams-appen, eftersom Safari inte fungerar optimalt. Se närmare nedan.

Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer förslag till nya stadgar att behandlas på mötet.

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Vid tekniska problem kontakta Marika Danielsson marika.danielsson(snabel-a)martha.fi eller +358447354971

Adressen nedan kan klistras in i adressfältet på webbläsaren om den ovan angivna länken av någon anledning inte skulle fungera.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ3MjgwMTgtMDE4NC00MDhkLWJmYzktN2Q3ZjdiN2UwNzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22713ef380-24b8-4f97-87e3-80c9463932e3%22%2c%22Oid%22%3a%224aac12ab-c30d-4d4f-b143-95c8363ab070%22%7d

Behöver du ladda ner Teams-appen kan du göra det via den sida som anmälningslänken leder till.

Kontaktuppgifter

Kontakt, Esbo Marthaförening

 

Annika Wikholm
Ordförande
wikholma@gmail.com
040 712 4712

Margareta Strömberg
Vice ordförande
stromberg.teta@gmail.com
050 323 0254

Nina Martola
Sekreterare
ninamartolagmail.com

Anita Lindström
Kassör
martha.kassorgmail.com

Föreningens kretsar

Noux
Köklax
Norra
Bemböle
MMM Mattby 
Marthini
Le Magnifique
29:orna
Syrsorna

Presentation av kretsarna

Kretsarnas årsberättelser för 2021

Snabblänkar

 

Årsberättelse för 2021

 

Vår historik
1906–2016