Esbo Marthaförening

Välkommen på Matlagningskurs för skolbarn i åldern 7–13 år

07.02.2022 kl. 09:14
Kurserna ordnas i juni och riktar sig till elever i årskurserna 1–6

Esbo Marthaförening ordnar i samarbete med Ung Martha matlagningskurser för matlagningsintresserade skolbarn under sommarlovets två första veckor. Under kurserna får barnen lära sig laga vardagsmat i mindre grupper. Vi bakar, tillreder för-, huvud- och efterrätter samt lär oss att duka och städa efter oss i köket. 

Kurserna går av stapeln 6–10.6 och 13–17.6 kl. 9.00-13.00. Som kursplatser fungerar undervisningsköken i Lagstads skola (Esbogatan 7), Storängens skola (Rektorsgränden 4) och Mattlidens skola (Mattliden 1). Kursavgiften som är 25 € per barn betalas in på föreningens konto.

Kurs 1 Lagstads skola 6–10.6
Kurs 2 Storängens skola (Rektorsgränden) 6–10.6
Kurs 3 Mattlidens skola 6–10.6
Kurs 4 Lagstads skola 13–17.6
Kurs 5 Storängens skola (Rektorsgränden) 13–17.6
Kurs 6 Mattlidens skola 13–17.6

Anmälningar tas emot per mejl endast på adressen esbomatlagning(snabel-a)gmail.com från och med måndag 7.3 kl. 8.00 (anmälningar som kommit före det beaktas inte). Man kan anmäla endast sitt eget/sina egna barn till kursen. Barn och barnbarn till aktiva medlemmar i Esbo Marthaförening har förtur till kurserna och övriga får ställa sig i kö måndag 7.3 kl. 8.00 och får plats om det finns platser kvar efter måndag 14.3. kl. 8.00.  Max 1 kurs/barn. 

Meddela vid anmälan:

  • deltagarens namn, födelsedatum (dd.mm.åå), skola och klass för tillfället
  • målsmans namn, telefon och mejladress
  • vilken kurs barnet önskar delta i, samt andrahandsalternativ
  • eventuella allergier och annat om barnet som kan vara bra för ledarna att veta
  • ifall deltagaren är barn eller barnbarn till medlem i Esbo Mf, meddela medlemmens namn!!

OBSERVERA ATT BRISTFÄLLIGA ANMÄLNINGAR INTE BEAKTAS! 

Vi är i kontakt med de anmälda senast 15.3. Då får ni veta om ni fick plats, till vilken kurs och hur ni ska betala. Närmare info om kurserna får ni av respektive kursledare i slutet av maj.

Med matlagningshälsningar,

Esbo Marthaförening rf, kursansvarig Annika Wikholm

Foto Nina Martola

Kontaktuppgifter

Kontakt, Esbo Marthaförening

 

Annika Wikholm
Ordförande
wikholma@gmail.com
040 712 4712

Margareta Strömberg
Vice ordförande
stromberg.teta@gmail.com
050 323 0254

Nina Martola
Sekreterare
ninamartolagmail.com

Anita Lindström
Kassör
martha.kassorgmail.com

Föreningens kretsar

Noux
Köklax
Norra
Bemböle
MMM Mattby 
Marthini
Le Magnifique
29:orna
Syrsorna

Presentation av kretsarna

Kretsarnas årsberättelser för 2021

Snabblänkar

 

Årsberättelse för 2021

 

Vår historik
1906–2016