Esbo Marthaförening

Välkommen till Esbo Marthaförening

Esbo Marthaförening rf är en pigg 115-åring som genom sina nio lokala marthakretsar och drygt 400 medlemmar är verksam i hela Esbo. Hem, familj, barn, unga och äldre, kultur, mat, motion, hälsa, traditioner, samvaro, jämlikhet, ekologi, ekonomi, sociala engagemang ... listan på  program är oändlig, tycker vi i Esbo Marthaförening.

Föreningen verkar för

  • hem och familj
  • balans i vardagen
  • hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt
  • barn och ungdom och deras bästa.

Esbo Marthaförening stödjer verksamheten i sina nio kretsar på olika vis. 

Vår verksamhet är mångsidig. Vi går på kurser och föreläsningar, ordnar möten och studiebesök, vidgar vyerna på gemensamma utflykter och deltar flitigt i kulturella evenemang.  Esbo Marthaförening rf bedriver  en aktiv social och humanitär hjälpverksamhet och samarbetar med andra organisationer med liknande syften.

Bekanta dig närmare med föreningens och de olika kretsarnas verksamhet. Du hittar kontaktuppgifter, presentationer och verksamhetsberättelse i högerspalten.

Aktuellt

Har du funderat på att bli martha?

Gå då med i någon av de aktiva kretsarna inom Esbo Marthaförening och få en meningsfull fritidssysselsättning
04.01.2023 kl. 18:55

God jul och gott nytt år!

Vi ser fram emot verksamhetsåret 2023
11.12.2022 kl. 13:04

Må bra-dagar

Må bra-dagarna ordnas i början av september på Majvik i Kyrkslätt. Anmälan senast 31.8
15.08.2022 kl. 12:35

Esbo Marthaförening önskar alla en trevlig sommar

Höstterminen inleds med Må bra-dagar på Majvik 7 och 10 september
12.06.2022 kl. 21:06
Kontaktuppgifter

Kontakt, Esbo Marthaförening

 

Annika Wikholm
Ordförande
wikholma@gmail.com
040 712 4712

Margareta Strömberg
Vice ordförande
stromberg.teta@gmail.com
050 323 0254

Nina Martola
Sekreterare
ninamartolagmail.com

Anita Lindström
Kassör
martha.kassorgmail.com

Föreningens kretsar

Noux
Köklax
Norra
Bemböle
MMM Mattby 
Marthini
Le Magnifique
29:orna
Syrsorna

Presentation av kretsarna

Kretsarnas årsberättelser för 2021

Snabblänkar

 

Årsberättelse för 2021

 

Vår historik
1906–2016