Välkommen till Esbo Marthaförening

Esbo Marthaförening rf är en pigg 110-åring som genom sina nio lokala marthakretsar och drygt 370 medlemmar är verksam i hela Esbo. Hem, familj, barn, unga och äldre, kultur, mat, motion, hälsa, traditioner, samvaro, jämlikhet, ekologi, ekonomi, sociala engagemang ... listan på  program är oändlig, tycker vi i Esbo Marthaförening. (Se evenemangskalendern.)

Föreningen har som uppgift att

Stödja hemmen och familjerna. Vi strävar efter balans i vardagen och hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Stödja arbetet för barn- och ungdom
Stödja verksamheten i marthakretsarna

Vi går på kurser och föreläsningar, ordnar möten och studiebesök, vidgar vyerna på gemensamma utflykter och deltar flitigt i kulturella evenemang.  Esbo Marthaförening rf bedriver  en aktiv social och humanitär hjälpverksamhet och samarbetar med andra organisationer med liknande syften.

Bekanta dig närmare med föreningens och de olika kretsarnas verksamhet. Du hittar kontaktuppgifter, verksamhetsberättelser och kommande program under de de olika rubrikerna.

 

Aktuellt

Marthornas kyrksöndag - förbön

Esbo Marthaförening brukar delta i gudstjänsten på Marie bebådelsedag varje år. Förbönen 2018 kom till i samarbete mellan kaplanen Heidi Jäntti och de marthor som deltog i arbetgruppen.

 

Förbön 2017

Förbön 2015