Välkommen till Esbo Marthaförening

Esbo Marthaförening rf är en pigg 110-åring som genom sina nio lokala marthakretsar och nästan 400 medlemmar är verksam i hela Esbo. Hem, familj, barn, unga och äldre, kultur, mat, motion, hälsa, traditioner, samvaro, jämlikhet, ekologi, ekonomi, sociala engagemang ... listan på  program är oändlig, tycker vi i Esbo Marthaförening. (Se evenemangskalendern och kretsarnas egna flikar.

Föreningen har som uppgift att

Stödja hemmen och familjerna. Vi strävar efter balans i vardagen och hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Stödja arbetet för barn- och ungdom
Stödja verksamheten i marthakretsarna

Vi går på kurser och föreläsningar, ordnar möten och studiebesök, vidgar vyerna på gemensamma utflykter och deltar flitigt i kulturella evenemang.  Esbo Marthaförening rf bedriver  en aktiv social och humanitär hjälpverksamhet och samarbetar med andra organisationer med liknande syften.

Bekanta dig närmare med föreningens och de olika kretsarnas verksamhet. Du hittar kontaktuppgifter, verksamhetsberättelser och kommande program under de de olika rubrikerna.

 

Aktuellt

Maria Sundblom-Lindbergs föreläsning Kvinnokraft och kvinnohälsa 19.3.2019 kl. 18–20 på Lagstad hembygdsgård. Anmälningar senast 3.3. I avgiften på 5 euro  ingår kaffe med tilltugg.

 

Marthornas kyrksöndag 24.3. kl 12.15 ​i Esbo Domkyrka

 

Esbo Martahförenings verksamhetsberättelse för 2018, godkänd på  årsmötet 3 mars 2019

 

Frivilliga behövs!

Afton vid Esbo å ordnas 14.5 kl. 16–21 vid Lagstad hembygdsgård och Stafettkarnevalen genomförs 17–18.5 kl. 12–20 i Alberga idrottspark. Under bägge evenmangen står Esbo Marthaförening för matserveringen, och det behövs frivilliga till försäljningen. Meddela ordföranden för din egen krets om du har möjlighet att ta något två timmars arbetspass. Mer info senare.

 

Marthornas kyrksöndag - förbön

Esbo Marthaförening brukar delta i gudstjänsten på Marie bebådelsedag varje år. Förbönen 2018 kom till i samarbete mellan kaplanen Heidi Jäntti och de marthor som deltog i arbetgruppen.

 

Förbön 2017

Förbön 2015