Esbo Marthaförening

Välkommen till Esbo Marthaförening

Esbo Marthaförening rf är en pigg 114-åring som genom sina nio lokala marthakretsar och drygt 400 medlemmar är verksam i hela Esbo. Hem, familj, barn, unga och äldre, kultur, mat, motion, hälsa, traditioner, samvaro, jämlikhet, ekologi, ekonomi, sociala engagemang ... listan på  program är oändlig, tycker vi i Esbo Marthaförening.

Föreningen verkar för

  • hem och familj
  • balans i vardagen
  • hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt
  • barn och ungdom och deras bästa.

Esbo Marthaförening stödjer verksamheten i sina nio kretsar på olika vis. 

Vår verksamhet är mångsidig. Vi går på kurser och föreläsningar, ordnar möten och studiebesök, vidgar vyerna på gemensamma utflykter och deltar flitigt i kulturella evenemang.  Esbo Marthaförening rf bedriver  en aktiv social och humanitär hjälpverksamhet och samarbetar med andra organisationer med liknande syften.

Bekanta dig närmare med föreningens och de olika kretsarnas verksamhet. Du hittar kontaktuppgifter, presentationer och verksamhetsberättelse i högerspalten.

Här hittar du en översikt över kommande program (uppdaterad 3.7).

Aktuellt

Mellersta Nylands Marthadistrikts höstmöte

Distriktets höstmöte hålls onsdag 30.10 kl. 18 på Lagstad hembygdsgård
20.10.2019 kl. 17:10

Höstutfärd

Årets höstresa går till Åbo, Nådendal och Mathildedal lördag 31 augusti
20.08.2019 kl. 20:01

Skön sommar!

Esbo Marthaförening tillönskar alla en skön sommar!
17.06.2019 kl. 16:27

Esbo Marthaförening verksamhet 2019

År 2019 är ett jubileumsår för marthorna. Både Marthaförbundet och Marttaliitto firar 120 år och det kommer att ordnas många olika evenemang under året med anledning av det.
11.06.2019 kl. 17:39
Kontaktuppgifter

Kontakt, Esbo Marthaförening

 

Annika Wikholm
Ordförande
annika.wikholmespoo.fi
040 712 4712
Marianne Blom
Vice ordförande
marianne.blomsaunalahti.fi
050 571 6492
Nina Martola
Sekreterare
ninamartolagmail.com
Anita Lindström
Kassör
martha.kassorgmail.com

Föreningens kretsar

Noux
Köklax
Norra
Bemböle
MMM Mattby 
Marthini
Le Magnifique
29:orna
Syrsorna

Presentation av kretsarna

Snabblänkar